اخبار جديد

تصویب طرح جدید تحریم ایران موسوم به قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران 2017 قطعا نقض متن و روح برجام است - تاريخ ارسال : يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1396

برگزاری جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس - تاريخ ارسال : يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1396

مراسم احیای لیالی قدر در دلیجان با حضور گسترده مومنان و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار شد - تاريخ ارسال : يكشنبه، 28 خرداد ماه، 1396

امام جمعه در جلسه کار ورزی امر به معروف و نهی از منکر: استفاده از بیت المال ،تبدیل هیئت و دولت به ستاد انتخاباتی از جمله منکرات است - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء سی ام قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء بیست و نهم قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء بیست وهشتم قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء بیست و هفتم قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء بیست و ششم قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396

طرح تنفس اوراق:جزء بیست و پنجم قرآن کریم - تاريخ ارسال : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396